Båtplatser och hamnar

I Ronneby kommun har du nära till både kust och skärgård. Här hittar du information om båtplatser, småbåtshamnar och brygganläggningar i kommunen.

Kommunen svarar för merparten av småbåtshamnarna och bryggorna, men det finns också föreningsägda anläggningar. Till de kommunala småbåtshamnarna Ekenäs, Ronneby hamn och Göhamn tillämpas kölista. Kölista för Bastuviken sköts av Jernavik Segelsällskap, se nedan.

Ekenäs

Det finns en gästhamn med 25 platser på Ekenäs och 35 platser på Karön. Hamnen har grillplatser och badplats.

Ekenäs är en trestjärnig småbåtshamn med plats för 251 båtar. Här finns bryggplatser både med y-bommar eller boj. Det finns även en drivmedelsbrygga med bensin, el, vatten, duschar, toaletter och kiosk. Båtplatserna har säsongen 1 april – 31 oktober. Säsongsbokningar gjorda innan den 1/7 innebär full taxa och säsongsbokningar gjorda därefter innebär halv taxa

Vill du ansöka om plats hittar du e-tjänst eller blankett längst ner på sidan.

Taxa båtplatser Ekenäs 2022


Y-bom (CC-mått bom)

Boj med kättingankring

exkl. el

1145 kr/bryggmeter

827 kr/bryggmeter

inkl. el

1575 kr/bryggmeter

1050 kr /bryggmeter

Järnavik

Järnavik ligger ca 22 km väster om Ronneby. Här disponerar Jernavik Segelsällskap, Järnavik och Bastuvikens båtplatser. Ansökan om båtplatser görs via föreningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ronneby Hamn

Ronneby hamn ligger ca 6 km söder om Ronneby. Här finns 10 platser som hyrs ut av Ronneby Kommun. Vill du ansöka om plats hittar du taxor, e-tjänst eller blankett längst ner på sidan.

Gö hamn

Gö hamn ligger ca 15 km söder om Ronneby. Här finns plats för 40 fritidsbåtar och 2–3 fiskebåtar som Ronneby Kommun hyr ut. Båtplatserna har säsongen 1 april – 31 oktober. Vill du ansöka om plats hittar du taxor, e-tjänst eller blankett längst ner på sidan.

I Gö hamn finns även 15 st y-bomsplatser för fritidsbåtar som disponeras av Gö Båtsällskap. Ansökan om dessa båtplatser görs via föreningens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ronnebyån

Övervägande delen av bryggorna i Ronnebyån är privatägda.
Ronneby kommun arrenderar ut mark för anläggandet av egen brygga.

Här finns mer information om hur du arrenderar mark.