Båtar och hamnar

I Ronneby kommun har du nära till både kust och skärgård. Här hittar du information om småbåtshamnar och brygganläggningar i kommunen.

Kommunen svarar för merparten av småbåtshamnarna och bryggorna, men det finns också föreningsägda anläggningar. Till de kommunala småbåtshamnarna Ekenäs, Ronneby hamn och Göhamn tillämpas kölista. Kölista för Bastuviken sköts av Jernavik Segelsällskap, se nedan.

Ronneby Hamn

Ronneby hamn ligger ca 6 km söder om Ronneby. Här finns 10 platser som hyrs ut av Ronneby Kommun. Du ansöker om båtplatser med e-tjänst Länk till annan webbplats. eller blanketten "Ansökan om bryggplats" som du hittar längst ned på sidan.

Ekenäs

Ekenäs är en trestjärnig småbåtshamn med plats för 251 båtar. Här finns både en drivmedelsbrygga med diesel, el, vatten, duschar, toaletter och kiosk. Gästhamn finns med 25 platser på Ekenäs och 35 på Karön. Hamnen har grillplatser och badplats.

  • Båtplatser har säsongen 1 april – 31 oktober
  • Säsongsbokningar gjorda innan den 1/7 innebär full taxa
  • Säsongsbokningar gjorda efter den 1/7 innebär halv taxa
  • Bokningar efter den 1/7 kan endast göras i mån av lediga/ej uthyrda platser

Säsongsavgift för y-bommar är 1038 kr/bryggmeter och boj 750 kr

Kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för mer information på telefon 0457 - 61 81 17 eller fritidkultur@ronneby.se

Gö hamn

Gö hamn ligger ca 15 km söder om Ronneby. Här finns plats för 40 fritidsbåtar och 2–3 fiskebåtar som Ronneby Kommun hyr ut. Du ansöker om bryggplats med blanketten "Ansökan om bryggplats" som du hittar under "Relaterad infromation".

I Gö hamn finns även 15 st y-bomsplatser för fritidsbåtar som disponeras av Gö Båtsällskap. Ansökan om dessa båtplatser görs via föreningens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järnavik

Järnavik ligger ca 22 km väster om Ronneby. Här disponerar Jernavik Segelsällskap, Järnavik och Bastuvikens båtplatser. Ansökan om båtplatser görs via föreningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ronnebyån

Övervägande delen av bryggorna i Ronnebyån är privatägda.
Ronneby kommun arrenderar ut mark för anläggandet av egen brygga.

Här finns mer information om hur du arrenderar mark.