Artikeln publicerades 19 maj 2024

Översiktsplan Ronneby 2045

Nu presenteras förslaget till Ronneby kommun nya översiktsplan, Översiktsplan Ronneby 2045. Denna långsiktiga och övergripande plan innehåller visioner för framtidens Ronneby.

Syftet med planen är att beskriva hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och utvecklas i kommunen. Även kommunens ambitioner för en hållbar samhällsutveckling och en god livs- och näringslivsmiljö beskrivs.

Planförslaget ställs ut under tiden 20 maj till 30 augusti 2024.

Samrådet genomförs för att invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter ska kunna lämna synpunkter på förslaget. Mer information om översiktsplanen hittar du på följande länk: http://www.ronneby.se/ronneby2045 Länk till annan webbplats.

 

Samrådsmöten

Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att få veta mer om planförslaget och träffa tjänstepersoner och politiker vid flera olika tillfällen.

  • 24/5 Saxemara, Öppet hus på Birgittas café kl. 13-15
  • 27/5 Ronneby, Parkdalaskolan, kl. 18-20
  • 29/5 Backaryd, Reginalokalen, kl. 18-20
  • 4/6 Johannishus, Rydsgården, kl. 18-20
  • 10/6 Bräkne-Hoby, Hobyskolans matsal, kl. 18-20
  • 18/6 Kallinge, Folksamhuset, kl. 18-20

Ni är välkomna att kontakta Kristina Eklund kristina.eklund@ronneby.se eller 0457-61 82 24 för mer information.