Ansöka om fana

Ansökan för fana görs på särskild blankett.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2022.

Mer information samt ansökningsblankett på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.