Vägskyltar för företag

Vill du ha vägskyltar som pekar ut din verksamhet? Här hittar du mer information.

Gatu- och Parkenheten får varje år in ett stort antal förfrågningar från företag, inrättningar och andra avseende behov av vägskyltning. Ronneby kommun strävar efter att vägskyltningen ska vara rättvis, då det är en viktig fråga för näringsidkare i kommunen. Vägskyltningen ökar dock allt mer och det är viktigt att tänka på vissa saker när du ansöker om skyltning:

  • Sätt trafikanternas behov av information i centrum
  • Åsidosätt aldrig trafiksäkerheten på aktuell plats
  • Innebär din skylt att trafikanter får svårare att tillgodogöra sig ”nödvändig” information?
  • Är ansökt vägvisning nödvändig, eller kan du informera på annat sätt?
  • Är syftet endast ökad reklam?
  • Skapar vägvisning problem för vägens underhåll eller användande?

Läs mer i dokumentet nederst på sidan, "Vägvisning till service, inrättningar samt företag". I dokumentet hittar du också en blankett för ansökan om att få sätta upp en vägskylt.