Parkeringstillstånd

Här hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. För igenerell dispens för parkering på allmän platsmark, kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen direkt. Längre ner på denna sidan under "Relaterad information", hittar du mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Tillståndet kan beviljas de som har sådana gångsvårigheter att de har mycket svårt att förflytta sig från parkeringsplatsen till aktuell destination. Exempel på rörelsehinder är nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande. Sökandes gångförmåga ska, trots hjälpmedel vid förflyttning, inte klara att gå 100 meter utan en eller flera vilopauser.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller som passagerare om särskilda skäl föreligger. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av tillståndsinnehavaren.

Ansökan görs i den kommun där man är folkbokförd. För att kunna behandla ansökan behövs ett läkarintyg och ett foto i passformat samt namnteckning. Du hittar mer information och blankett för ansökning längst ner på denna sida.

Om du förlorar ditt parkeringstillstånd ska detta anmälas till polisen. Skicka därefter en kopia på anmälan till oss, så kan vi spärra det förlorade eller stulna tillståndet och tillverka ett nytt. Anmälan kan göras på följande sida. https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/länk till annan webbplats

Detta gäller vid parkering

  • Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst tre timmar på gågata.

I Ronneby kommun används p-skiva. Den kan du köpa i närmsta affär.

Mer information, regler, villkor och ansökningsblankett finns att hitta i ansökan längre ner på sidan.