Parkeringstillstånd

Här hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark, ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Längre ner på denna sidan hittar du kontaktuppgifter och mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kommunen utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Tillståndet kan beviljas de som har sådana gångsvårigheter att de har mycket svårt att förflytta sig från parkeringsplatsen till aktuell destination. Exempel på rörelsehinder är nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande. Sökandes gångförmåga ska, trots hjälpmedel vid förflyttning, inte klara att gå 100 meter utan en eller flera vilopauser.

Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller som passagerare om särskilda skäl föreligger. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av tillståndsinnehavaren.

Ansökan görs i den kommun där du är folkbokförd. För att kunna behandla ansökan behövs ett läkarintyg, ett foto i passformat samt namnteckning. Du hittar mer information och blankett för ansökning längst ner på denna sida.

Förlorat parkeringstillstånd

Om du förlorar ditt parkeringstillstånd ska detta anmälas till polisen. Anmälan till polisen kan göras genom att följa denna länkenlänk till annan webbplats. Skicka därefter en kopia på anmälan till oss, så kan vi spärra det förlorade eller stulna tillståndet. Därefter tillverkar vi ett nytt tillstånd.

Detta gäller vid parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  • Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst tre timmar på gågata.

I Ronneby kommun används p-skiva. Läs vilka affärer som söljer p-skivor här.

Mer information, regler, villkor och ansökningsblankett finns att hitta i ansökan längre ner på sidan.