Gräva i gata

Behöver du gräva i kommunal mark? Då ska du ansöka om tillstånd samt skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan).

Nederst på sidan hittar du all information, samt de blanketter du behöver, i dokumentet "Anvisningar gräva i gata".

Ansökan i form av ansökningsblankett samt TA-plan ska skickas in senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska utföras. För att kunna behandla ansökan måste den vara korrekt och komplett ifylld. Ingen förtur ges om det inte är akut.

Under arbetet ska du utföra en egenkontroll av TA-planen.

Skicka din ansökan till:
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, Ronneby kommun, 372 80 Ronneby

Har du fler frågor? Kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen (se detaljer nedan) för mer information.

Arbete på väg

Ronneby kommun har beslutat (TN 2008 § 61) att anta Handbok Arbete på Väg (APV) som styrande regelverk avseende vägarbeten, ledningsarbeten mm inom Ronneby kommuns väghållningsområden. Med detta hoppas vi att trafiksäkerheten för både personalen som har våra gator och andra platser som sin arbetsplats samt för övriga trafikanter skall hållas på en hög nivå, och på så sätt minimera riskerna för olyckor.

Handboken kan laddas hem från Trafikverkets samt från Sveriges Kommuner och Landstings hemsidor (finns även via länk nedan).