Gräva i gata

Behöver du gräva i kommunal mark? Då ska du ansöka om tillstånd och i vissa fall skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan).

Ansökningsblankett och TA-plan ska skickas in senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska utföras. För att kunna behandla ansökan måste den vara korrekt och komplett ifylld. Ingen förtur ges om arbetet inte är en akut åtgärd.

Under arbetet ska du utföra en egenkontroll av TA-planen.

Nederst på sidan hittar du all information och de blanketter du behöver. Du kan ansöka via e-tjänst eller skicka din ansökan till: Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, Ronneby kommun, 372 80 Ronneby

Har du några frågor? Kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen för mer information.

Arbete på väg

Ronneby kommun har beslutat (TN 2008 § 61) att anta Handbok "Arbete på Väg" (APV) som styrande regelverk avseende vägarbeten, ledningsarbeten mm inom Ronneby kommuns väghållningsområden. Med detta hoppas vi att trafiksäkerheten ska hållas på en hög nivå och  risken för olyckor minimeras.

Handboken kan laddas hem från Trafikverkets samt från Sveriges Kommuner och Regioners hemsida. Den finns även som en länk nedan på sidan.