Väghållaransvar

Här hittar du en förteckning över klassning av vägar i Ronneby kommun. Vägens klassning har betydelse för hur ofta vägen underhålls, asfalteras, vilken hastighet vägen har och har även betydelse för hur snöröjningen utförs.