Gatubelysning

Gatu- och Parkenheten i Ronneby kommun ansvarar för ca 10 000 gatlyktor och annan belysning. Belysningen tänds och släcks automatiskt beroende på dagsljuset.

Reparation och tillsyn

Vid fel på enstaka gatlampor lagas dessa vid ordinarie tillsynsrundor. Om flera lampor är släckta i ett område åtgärdas detta snarast möjligt. Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen skall klippas av den som äger fastigheten där trädet står. Entreprenörer för gatubelysning är Ronneby Miljö & Teknik, One Nordic, KREAB och Rödeby El.

Felanmälan gatubelysning

Om du upptäcker någon gatubelysning som är sönder eller inte lyser tar vi tacksamt emot din anmälan (länk finns även nederst på sidan under Relaterad information). Du kan också kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen via telefon eller e-post (se nedan).