Blomlådor för tryggare gator

Blomlådor är en trygghetsåtgärd! Blomlådor på gatan sommartid är ett sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten.

Bor du i ett villakvarter och upplever gatan utanför som otrygg? Då kan du ansöka om tillstånd hos Ronneby kommun att få sätta ut blomlådor för att dämpa hastigheten på körande bilar. I och med att olyckor mellan gång- och cykeltrafikanter och motorfordon är ovanliga på bostadsgator samt att hastigheter och trafikmängderna vanligtvis är låga, är blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd.

Prata med dina grannar och kom överens om att ni vill ha blomlådor på gatan i ert bostadsområde. Det är ni själva som ansöker om, bekostar samt ansvarar för tillverkning och underhåll av blomlådorna. Ronneby kommun hjälper till med placeringen av blomlådorna samt tillhandahåller en ritning och de reflexer som ska sättas på två av lådans sidor.

Nederst på sidan hittar du regler, ansökningsblankett, ritning och medgivandeavtal samt detaljerade regler och information om blomlådor för en lugnare trafikmiljö.

Trygga lokalgator

En annan åtgärd du som privatperson också kan göra för att uppnå en trygg och säker trafikmiljö på din gata, är att inbjuda till samverkan grannar emellan. Ett första steg kan vara att samtala och föra ett resonemang med de boende längs gatan. Alla bilförare har en trafikutbildning vilket gör att det ställs högre krav på dem än på de oskyddade trafikanterna. Som bilförare ska du köra ansvarsfullt och respektera gällande hastighetsbegränsningar och vara ett gott föredöme för andra trafikanter. I ett bostadsområde måste du alltid vara uppmärksam på att ett barn kan komma springande ut i gatan.