Torghandel

Torghandel är ett uppskattat inslag i Ronneby kommuns gatuliv. Torghandel sker på Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby torg. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 56 om avgiftsbefrielse för torghandel och uteserveringar 2022.

Avgiftsbefrieslen gäller dock inte eventuella städ- och elkostnader för torgplatser.

Torghandel bedrivs alla vardagar mellan kl 07.00-20.00, utom röda dagar eller då det är evenemang på torget i Ronneby. Torgplatserna bokas genom tfk@ronneby.se eller
0457-61 80 80.

Längre ner på sidan finns kontaktuppgifter och dokument med mer information kring torghandelns avvikande tider, torgkarta, ordningsföreskrifter för torghandel samt länkar till taxa och det gestaltningsprogram som är antaget för Ronneby centrum.