Tillstånd och regler

Uteserveringar, trottoarpratare och varuställ är ett trevligt och uppskattat inslag i Ronneby. De bidrar till att göra stadsmiljön mera levande och attraktiv. Om du vill använda offentlig plats för uppställning eller arrangemang ska du ansöka om tillstånd hos polisen.

Det är viktigt att utrustningen som ska placeras i stadsmiljön anpassas till omgivningen. Utrustningen får inte skapa hinder för framkomligheten eller medföra risk för olyckor. Det är dessutom viktigt att de är snygga och välskötta. Längre ner på sidan finns informationsbroschyrer angående taxor och kommunens riktlinjer för uteserveringar och trottoarpratare. Här kan du läsa mer om Ronneby kommuns gestaltningsprogram.

Tillstånd enligt ordningslagen

Det krävs tillstånd om man vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten mm. Tillståndet söks hos Polismyndigheten enligt ordningslagen. Ansökningsblankett finns via länk under "Relaterad information" längst ner på sidan.

För att ansöka om dispens för parkering på allmän platsmark ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.