Tillstånd och regler

Uteserveringar, trottoarpratare och varuställ är ett trevligt och uppskattat inslag i Ronneby, och de bidrar till att göra stadsmiljön mera levande och attraktiv. Vill man använda offentlig plats ska man ansöka om tillstånd hos polisen.

Däremot är det viktigt att placeringen av denna typ av utrustning anpassas till omgivande miljö. De får inte skapa hinder för framkomligheten eller medföra risk för olyckor. Det är dessutom viktigt att de är snygga och välskötta så att de inte skämmer snarare än tillför.

Längre ner på sidan finns informationsbroschyrer angående kommunens riktlinjer för uteserveringar och trottoarpratare. Här kan du läsa mer om Ronneby kommuns gestaltningsprogram.

Tillstånd enligt ordningslagen

Det krävs tillstånd när man vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten mm. Tillståndet söker man hos Polismyndigheten enligt ordningslagen. Ansökningsblankett finns via länk under Relaterad information längst ner på sidan.

För att få dispens för parkering på allmän platsmark, kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.