Överläkarens villa

Överläkarens villa byggdes 1884 och ritades av en arkitekt som idag tyvärr är okänd.

Villan hade en traditionell fasadutformning med klassicistiska detaljer. Den förstördes av brand 1960.