Brunnsparken lekplats

I Brunnsparken, mittemot Brunnsbadet, finns en stor lekplats med ett klätter-skepp. Här finns också gungor och rutschkana med mera.

Du kan zooma och flytta på kartan för att se större eller mindre område.