Använda kommunal mark

Uteserveringar, trottoarpratare och varuställ är ett trevligt och uppskattat inslag i Ronneby. De bidrar till att göra stadsmiljön mera levande och attraktiv. Om du vill använda offentlig plats för uppställning eller arrangemang ska du ansöka om tillstånd hos polisen.

Tillstånd enligt ordningslagen

Det krävs tillstånd om man vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten mm. Tillståndet söks hos Polismyndigheten enligt ordningslagen. Ansökningsblankett finns via länk under "Relaterad information" längst ner på sidan.

För att ansöka om dispens för parkering på allmän platsmark ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

2022

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ej ta ut någon servicetaxa för hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats under säsongen 2022. Under 2022 är det perioden för uteserveringar 1 april- 31 oktober.

Trottoarpratare och gatuskyltar

Trottoarpratare är lösa skyltar som ställd direkt på marken utanför exempelvis butiker och restauranger och tas in efter stängning. Kommunen tar ingen markhyra för upplåtelse till trottoarpratare eller varuställ, men för att få ha en trottoarpratare eller ett varuställ på allmän platsmark måste du ha polistillstånd.

Längre ner på sidan finns informationsbroschyrer angående taxor och kommunens riktlinjer för uteserveringar och trottoarpratare. Här kan du läsa mer om Ronneby kommuns gestaltningsprogram.

 

Ansök om tillstånd av Polisen