Torg och allmänna platser

Ronneby har flera torg och allmäna platser som används flitigt, till exempel för torghandel och olika event. På dessa sidor samlas information om torghandel och olika tillstånd för allmän mark, om lekplatser och om parker, grönområden och planteringar. Navigera i undermenyn för mer information.