Barmarksunderhåll

Barmarksunderhåll omfattar allt från sopning och ogräsbekämpning till trafiksäkerhetsfrågor. Ronneby kommun delar ansvaret med dig som fastighetsägare.

Kommunens ansvar för barmarksunderhållet omfattar följande uppgifter:

  • Stensättningsarbeten (reparationsarbeten)
  • Sopning och renhållning av gator och torg med mera
  • Skötsel av vägslänter (slåtter, dikning, rensning av trummor med mera)
  • Ogräsbekämpning (på mekanisk väg)
  • Trafiklinjemålning (kant, mitt, spärrlinjen, övergångställen med mera)
  • Optiska trafiksignaler
  • Broar och vägräcken
  • Gatuavstängningar (tillstånd söks via polismyndigheten)

Som fastighetsägare har du också ett ansvar. Du är skyldig att utföra gångbanerenhållning och snöröjning enligt renhållningslagen och renhållningsförordningen. Läs mer i lagen om gaturenhållning. Länk till annan webbplats.

Sopning i Ronneby Kommun


Nu är våren på gång och i år börjar vi att sopa i ytterområdena. Vi alternera så alla ”får först” någon gång.

Så här ser det ut i år (allt är ca tider beroende på väder, vind och närvaro av personal)

V. 13-14 Hoby och delar av Ronneby

V. 16-17 Kallinge

V. 18-20 Ronneby och skolor

V. 20-22 Johannishus/Listerby


Vi lämna med vilja kvar Ronneby centrum för om det kommer halka så är vi säkrade med grus där det rör sig flest människor.

Har vi inte varit på er väg som tillhör vårt sopningsområde innan den 5 juni så är ni välkomna in med en felanmälan.

Enklast gör ni den på https://www.ronneby.se/kommun--politik/kommunens-organisation/felanmalan-till-ronneby-kommun.html eller kontakta Kontaktcenter måndag-fredag mellan 8-12 , 0457-61 80 80 eller via mail.