Renhållning och snöröjning

En stor del av gatu- och vägunderhållet på kommunens vägar består av snöröjning och barmarksunderhåll. Klicka i vänstermenyn för att få reda på mer om vad kommunen respektive fastighetsägare ansvarar för.

Information om snöröjning och vårsopning läggs ut här när det är aktuellt - håll utkik när det är dags!