Artikeln publicerades 19 mars 2021

Ny rondell vid nya Parkdalaskolan

Med den nya Parkdalaskolan kommer trafiksituationen i området att bli annorlunda. Det kommer byggas en rondell, nya parkeringar, befintliga vägar får en något annan sträckning med flera förändringar. Nu är arbetet påbörjat.

Det kommer att genomföras många förändringar på Angelskogsvägen, kring korsningen vid nya Parkdalaskolan, Wellness gym och i hela närområdet.

För att genomföra dessa förändringar och för att behålla en säker trafiksituation i området kommer man att börja med att gräva bort vallen mellan Telefonen och Angelskogssvägen. Där får fler parkeringar plats och det kan göras anpassningar som krävs för den nya rondellen.

Dessa nya parkeringar kommer främst att ersätta de som går förlorade vid friskvårdsanläggningen Wellness Studio. Det kommer också att byggas fler parkeringar för bland annat personalen på Orbit One och Call4U på kvarterets nordöstra sida, mot nya bostadsområdet Kilen.

Även vid fastighetens västra sida blir det förändringar. Här byggs en ny gångbana till entrén vid Fridhemsvägen. Detta för att fotgängare säkert ska kunna ta sig till vårdcentral och restaurang utan att behöva korsa parkeringen.

Kartan här visar vilka delprojekt ombyggnationen omfattar med olika färger.

Karta över området med preliminära tidsplaner för arbetet (se större version, länkad nedan)

Karta över området med preliminära tidsplaner för arbetet (se större version, länkad nedan)

Den preliminära planen för ombyggnation:

Gult område: Ny cirkulationsplats. Byggtid: vecka 13-22.
Mörkt gult: 35 st parkeringsplatser, vecka 9-12.
Limegrönt: 26 st parkeringsplatser, vecka 17-18.
Grönt område: 39 st parkeringsplatser, nybyggnation, vecka 9-10 och 16.
Ljust blå: Ombyggnation gata, vecka 21-24.
Mörkt blå: 35 parkeringsplatser, ombyggnation, vecka 32-34.
Mörkt lila: Nytt farthinder, vecka 19-21.
Ljust lila: Ombyggnad av parkeringsyta och ny gångbana. Hösten 2021.

Observera att veckorna i tidplanen är preliminära.

Se en större karta med över området med tidsplaner här. Länk till annan webbplats.

Kommande anläggningsarbeten kvarteret Telefonen

Annan karta som visar kommande anläggningsarbeten i området.