Artikeln publicerades 9 maj 2022

Fräs och beläggingsarbete på Reddvägen 16 maj-3 juni

Reddvägen

Under perioden 16 maj till 3 juni kommer fräs- och beläggningsarbete utföras på Reddvägen. Framkomligheten kommer vara begränsad under tiden.

Reglering av vakt kan förekomma om det inte finns genomsikt eller arbetsområdet är särskilt långt. Hastigheten sänks till 30 km/h.
Tänk på att hålla hastighet för säkerheten till de arbetande på vägen.