Artikeln publicerades 20 april 2022

Reparation av bron över E22:an

Måndagen den 25:e april påbörjas arbetet med att reparera bron ovan E22 mellan Ronneby och Kallinge, ett arbete som beräknas vara klart i mitten av juni. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under hela perioden med bara ett körfält öppet. Cyklister och gående omdirigeras till vägen längs Djupafors.

Arbetet innebär att man kommer fräsa bort asfalten på bron, hela vägen ner till betongen, för att där efter lägga på ett nytt lager med tätskikt och asfalt.

Under arbetets gång kommer trafiken regleras med trafikljus och gående och cyklister kommer hänvisas till vägen längs Djupafors.

Det är under denna tid viktigt att respektera trafikomläggningar och skyltar för att hålla en så säker miljö som möjligt för de som arbetar och för dig som passerar arbetsområdet.