Artikeln publicerades 8 februari 2022

Barnrättsperspektivet i praktiken

Ekbackens lekplats

Ronneby kommun arbetar aktivt med barnrättsperspektivet och att barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem. I år ska Ekbacken lekplats i Bräkne-Hoby renoveras och nu samlar kommunen in önskemål från barn och unga som besöker lekplatsen.

Gatu- och parkenheten i Ronneby kommun jobbar ständigt för att utveckla och förbättra kommunens lekplatser. Nu har turen kommit till lekplatsen Ekbacken i Bräkne-Hoby och arbetet följer den nya rutinen för barnrättsbaserade beslutsunderlag. Under hösten 2022 kommer lekplatsen att renoveras och lekredskap bytas ut. Vilka lekredskap som kommer att köpas in beror på vad sammanställningen av den pågående enkäten och inskickade önskemål kommer att visa.

Enkäten är digital och marknadsförs via skylt på Ekbacken lekplats. Arbetsgruppen vill veta om barnen helst vill gunga, snurra runt, studsa, leka affär, klättra, klura och pussla, hänga uppochner, gunga på vippande grejor eller något helt annat. Även vuxna som brukar vara vid och på lekplatsen tillsammans med barnen får tycka till men främst vill vi ha in barnens åsikter, och där behöver de vuxna hjälpa till.

Enkäten för besökare till Ekbackens lekplats i Bräkne-Hoby Länk till annan webbplats.

Kommunen tar även emot teckningar och önskemål via post. Dessa kan lämnas in till Medborgarservice i Stadshuset eller skickas till:

Stadshuset
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
372 80 Ronneby

Märk kuvertet med ”Ekbackens lekplats”.

Senast 27 februari vill arbetsgruppen ha in svar från så många av lekplatsens besökare som möjligt.