Artikeln publicerades 14 maj 2021

Folkparksvägen och Angelskogsvägen

Trafiken på Folkparksvägen och Angelskogsvägen kommer påverkas av vägarbete från den 17 till den 31 maj.

Folkparksvägen kommer att vara avstängd på grund av arbete med kabelschakt och byggnation av mur vid nya Parkdalaskolan. På Angelsskogsvägens leds trafiken om på den västra sida av den kommande rondellen. Det kommer vara möjligt att mötas på sträcka.

Karta över omledning av trafik på Angelskogsvägen och Folkparksvägen.