Artikeln publicerades 2 februari 2021

Grävning utmed Hamnvägen

Nedgrävning av vatten- och avloppsledningar sker mellan Hamnvägen 12 och Hamnvägen 16 under vintern. På grund av sträng kyla med tjäle som följd är arbetet försenat och beräknas vara klart 30 april. Under perioden kommer en körbana vara avstängd och trafiken regleras med trafikljus.

Grävning för VA utmed Hamnvägen

Grävning utmed Hamnvägen. Aktuell sträcka är markerad med streckad linje.