Artikeln publicerades 17 september 2020

Ny belysning ökar tryggheten i centrala Ronneby

I veckan togs den nya belysningen längs den första delen av Karlskronagatan i drift. Ytterligare 13 nya ljusstolpar är nu beställda för att fortsätta det trygghetsskapande arbetet runt torget och gågatan.

Ny  trygghetsskapande gatubelysning på Karlskronagatan

Ny trygghetsskapande gatubelysning på Karlskronagatan

-Redan förra året byte vi armaturer och stolpar på torget. Nu fortsätter vi på gågatan och kunde redan i veckan ta den nya gatubelysningen mellan torget och Nygatan i drift, där 14 nya gatlyktor är satta. Under hösten kommer vi att fortsätta längs Karlskronagatan från parkeringen David till torget med ytterligare 13 nya lyktor, säger exploateringsingenjören Daniel Camanell.

Gatubelysningen byttes ut som ett led i Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete, som är en av fokusfrågorna i det så kallade BID-arbetet, där Ronneby kommun samverkar med Ronneby Handel- och Intresseförening och Ronneby Fastighetsägargrupp.

-Vi har regelbundna möten med bland annat fastighetsägarna, polisen och handlarna där vi i det brottsförebyggande arbete tagit fram konkreta förbättringsåtgärder, som till exempel ny gatubelysning. I BID-arbetet lägger vi nu mycket fokus på kunskapshöjande insatser. Så har polisen tidigare i år genomfört platsbesök hos lokala handlare, där man får konkreta tips på hur man kan höja säkerheten och skapar en tryggare miljö i den egna verksamheten. Just nu planerar vi även den årliga trygghetsvandringen som kommer att genomföras under hösten och lägger fokus på centrala Ronneby, berättar Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare Ronneby kommun.

Läs mer om utvecklingsprojektet BID som pågick 2018-2019 och nu fortsätter under namnet Tillsammans för Ronneby.

Läs mer om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete och det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Karlskronagatan sett från torget med ny belysning som är tänd

Trygghetsskapande belysning på Karlskronagatan på natten