Artikeln publicerades 13 maj 2020

Vägarbete Gärdet från och med v.21

Vecka 21 påbörjas ledningsarbete samt nybyggnad av anslutningsväg till det nya industriområdet Gärdet. Arbetet påverkar Karlskronavägen från Hultarondellen till påfart Ronneby Öst. Arbete kommer att ske på den västra sidan av vägen. Framkomlingheten kommer att vara begränsad och trafiken styrs av trafikljus. Arbetet kommer att utföra i etapper om 250 meter utmed vägen och kommer att hålla på året ut.

Karta Karlskonavägen

Det röda området i kartbilden visar delen av Karlskonavägen som kommer att påverkas under 2020.