Artikeln publicerades 12 maj 2020

Under sommaren 2020 ställer kommunen om skötsel av vissa gräsmattor till oklippta ytor. Detta hoppas vi ska gynna den biologiska mångfalden.

Under sommaren 2020 kommer kommunen ställa om skötsel av vissa gräsmattor till oklippta ytor. Detta hoppas vi ska gynna den biologiska mångfalden i staden.