Artikeln publicerades 9 april 2020

Enkelriktad trafik på Prinsgatan

Under uteserveringsperidoen 15/4 till 15/10 kommer gågatan från Östra Toggatan till Nygatan bli en så kallad sommargata. Under denna period blir trafiken på Prinsgatan från Kungsgatan till Prinsgatanenkelriktad. Fordon får föras i sydvästlig riktning och korsningen Karlskronagatan/Prinsgatan görs till ett gångfartsområde.