Artikeln publicerades 11 mars 2020

Sopning av gator och vägar

Under vecka 11 kommer årets sopning av gator och vägar att påbörjas, om den milda vintern håller i sig. Vi har redan smygstartat med våra gång- och cykelvägar i Ronneby och Kallinge. Vi räknar med det kan ta fram till midsommar innen vi är helt klara med sopningen i hela kommunen.

Vill du hjälpa till att hålla rent och snyggt utanför din fastighet kan du göra följande för att underlätta arbetet:

  • Sopa ut grusen en halvmeter från din tomtgärns, så maskinerna kommer lättare till.
  • Sopa under träd, buskar och häckar om dessa växer ut över gatan.
  • Sopa INTE ihop till högar och placera på gatan. Det försvårar arbetet.