Nyheter Trafik & resor


  • Byte av lampor på landsbygden

    Har du märkt av att det pågår intensivt arbete längs med kommunala vägar, gator, gång- och cykelvägar i Ronneby kommun? I år arbetar vi med att byta ut hela 2500 lampor till energisnåla LED-lampor för att minska kommunens energianvändning.
    Läs mer