Nyheter Trafik & resor


 • Vägarbete på del av Karlskronavägen

  Begränsad framkomling under vecka 47
  Läs mer

 • Känner du dig trygg i kollektivtrafiken?

  Hur trygg känner du dig i kollektivtrafiken? Under perioden den 10 november till den 10 december 2021 genomför Länsstyrelsen Blekinge, Blekingetrafiken, polisen och länets kommuner en webbaserad trygghetsmätning för att kunna sätta in rätt åtgärder och öka tryggheten.
  Läs mer

 • Rätt hastighet i kommunens tätorter

  Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen jobbar bland annat med trafik och gator i kommunen. Samtal och mail som kommer till oss handlar ofta om att fordon kör för fort på våra vägar, ofta inom tätorter. Det skapar bland annat en mer otrygg miljö för oskyddade trafikanter samt orsakar mer buller och utsläpp.
  Läs mer

 • Ny rondell vid nya Parkdalaskolan

  Med den nya Parkdalaskolan kommer trafiksituationen i området att bli annorlunda. Det kommer byggas en rondell, nya parkeringar, befintliga vägar får en något annan sträckning med flera förändringar. Nu är arbetet påbörjat.
  Läs mer