Trafik & resor

Här hittar du information om bland annat resor, bredband, parker, gator och torg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Nyheter


 • Fräs och beläggingsarbete på Karlshamnsvägen 16 maj-3 juni

  Under perioden 16 maj till 3 juni kommer fräs- och beläggningsarbete utföras på Karlshamnsvägen. Framkomligheten kommer vara begränsad under tiden.

 • Fräs och beläggingsarbete på Reddvägen 16 maj-3 juni

  Under perioden 16 maj till 3 juni kommer fräs- och beläggningsarbete utföras på Reddvägen. Framkomligheten kommer vara begränsad under tiden.

 • Reparation av bron över E22:an

  Måndagen den 25:e april påbörjas arbetet med att reparera bron ovan E22 mellan Ronneby och Kallinge, ett arbete som beräknas vara klart i mitten av juni. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under hela perioden med bara ett körfält öppet. Cyklister och gående omdirigeras till vägen längs Djupafors.

 • Sopning och uppsamling av grus

  Sopningen av gatorna i Ronneby kommun har redan smugits igång och går allt enligt plan så kommer hela kommunen att vara fri från vintergrus till vecka 22.