Trafik & resor

Här hittar du information om bland annat resor, bredband och gator och torg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Nyheter

  • 2020-07-30

    Vägarbete längst med Karlskronavägen

    Vecka 32 (från och med 3 augusti) kommer arbetet med en överföringsledning längst med Karlskronavägen påbörjas.
  • 2020-05-13

    Vägarbete Gärdet från och med v.21

    Vecka 21 påbörjas ledningsarbete samt nybyggnad av anslutningsväg till det nya industriområdet Gärdet. Arbetet påverkar Karlskronavägen från Hultarondellen till påfart Ronneby Öst. Arbete kommer att ske på den västra sidan av vägen. Framkomlingheten kommer att vara begränsad och trafiken styrs av trafikljus. Arbetet kommer att utföra i etapper om 250 meter utmed vägen och kommer att hålla på året ut.
  • 2020-04-09

    Enkelriktad trafik på Prinsgatan

    Under uteserveringsperidoen 15/4 till 15/10 kommer gågatan från Östra Toggatan till Nygatan bli en så kallad sommargata. Under denna period blir trafiken på Prinsgatan från Kungsgatan till Prinsgatanenkelriktad. Fordon får föras i sydvästlig riktning och korsningen Karlskronagatan/Prinsgatan görs till ett gångfartsområde.