Vård och omsorgsutbildning

Vård och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Under utbildningen får du de kunskaper som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning

Kursstart:

Omfattning: Heltidsstudier

Innehåll:

Vård och omsorgsarbete 1

Vård och omsorgsarbete 2

Medicin 1

Etik och människans livsvillkor

Psykologi 1

Hälsopedagogik

Psykiatri 1

Specialpedagogik 1

Inriktningsval inför sista terminen:

Alternativ 1:

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Äldres hälsa och livskvalitet

Alternativ 2:

Specialpedagogik 2

Socialpedagogik

Friskvård och hälsa

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Ansökan: Vi vill ha in en ansökan med betygskopior och ett personligt brev. I brevet skriver du om dina tidigare erfarenheter på arbetsmarknaden och vilket mål du har med utbildningen.

Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN. Om du saknar grundskola och gymnasiekompetens finns möjlighet till högre bidrag.

Vuxenutbildningen Knut Hahn

Svenska för invandrare (SFI)

Besöksadress:
Fridhemsvägen 19-21
372 38 Ronneby

Assistent Camilla Bergström
Tel +46 (0) 457 61 74 15
camilla.bergström@ronneby.se

Övrig vuxenutbildning

Besöksadress:
Fridhemsvägen 17
372 38 Ronneby

Receptionist Johanna Carlsson
Tel: +46 (0) 457 61 74 25
johanna.carlsson@ronneby.se

Vuxenutbildningen i Media

Vuxenutbildningen i sociala medier

Ronneby kommun logotyp