Vård och omsorg - Språkspår

Studera vård och omsorg – i kombination med svenska!

Här är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål men som vill studera för att kunna arbeta inom vården som exempelvis undersköterska. Utbildningen genomförs på fyra terminer där du kombinerar studier på SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå med yrkeskurser i vård och omsorg. Under utbildningen får du de kunskaper som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Du möter både kvinnor och män, gamla som yngre. Ingen människa är den andra lik och du behöver kunna förstå vårdtagarens situation och bemöta varje människa utifrån alla människors lika värde. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innebära att lägga om sår, personlig hygien, ledsagning, ge mat och medicin. Behovet av personal är stort. Kommuner, landsting och privata arbetsgivare över hela landet har behov av att anställa kompetent personal. Du har alltså stora möjligheter att få jobb! Du har också möjlighet att vidareutbilda dig till andra yrken inom vården t.ex. sjuksköterska.

Utbildningen innehåller 3 obligatoriska APL-perioder på 5 veckor som genomförs iden praktiska vården. Där lär du dig delar av yrket av en yrkesverksamhandledare som noga följer upp din utveckling. Under din APL följer du din handledares schema, vilket betyder att du har praktik både dag, kväll och helg.

Inför fjärde terminen väljer du specialisering, mot funktionsstöd eller äldres hälsa.

Under utbildningen kommer du behöva tillgång till dator med kamera. Har du ingen finns det möjlighet att låna.

Start: 11 januari 2021
Omfattning: 2050 poäng varav 1250 poäng yrkeskurser.
Studietid: Fyra terminer
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Kostnad: Gratis
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

Ansökan görs via blankett som finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Maila din ansökan till ansokanvux@ronneby.se

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Skicka ett mail till ansokanvux@ronneby.se

OBS!
Vård och omsorgsutbildningen kommer från och med den 1 juli 2021 genomgå en omfattande förändring. Förändringarna gäller hela Vård- och omsorgsutbildningen och för hela landet. Vi vet inte i dagsläget hur dessa förändringar kommer påverka utbildningen. Vi uppdaterar med ny information så fort det är beslutat av Skolverket.