Vård och omsorg - Distans

Studera vård och omsorg – för att du behövs!

Utbildningen stängd för ansökan.

Här är en utbildning för dig som vill studera på ett flexibelt sätt för att kunna jobba med människor i behov av vård och omsorg. Vår distansutbildning innebär att du genomför dina studier hemifrån via dator. För träning i praktiska moment samt examinationer kommer obligatoriska träffar på skolan ske, datum för dessa får ni vid start.

Under utbildningen får du de kunskaper som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Du möter både kvinnor och män, gamla som yngre. Ingen människa är den andra lik och du behöver kunna förstå vårdtagarens situation och bemöta varje människa utifrån alla människors lika värde. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innebära att lägga om sår, personlig hygien, ledsagning, ge mat och medicin. Behovet av personal är stort. Kommuner, landsting och privata arbetsgivare över hela landet har behov av att anställa kompetent personal. Du har alltså stora möjligheter att få jobb! Du har också möjlighet att vidareutbilda dig till andra yrken inom vården t.ex. sjuksköterska.

Utbildningen innehåller 3 obligatoriska APL-perioder på 5 veckor som genomförs iden praktiska vården. Där lär du dig delar av yrket av en yrkesverksamhandledare som noga följer upp din utveckling. Under din APL följer du din handledares schema, vilket betyder att du har praktik både dag, kväll och helg.

Inför tredje terminen väljer du specialisering, mot funktionsstöd eller äldres hälsa.

Under utbildningen kommer du behöva tillgång till dator med kamera. Har du ingen finns det möjlighet att låna.

Start: 11 januari 2021
Omfattning: 1350 poäng, heltidsstudier
Studietid: Tre terminer
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Kostnad: Gratis
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

Ansökan görs via blankett som finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Maila din ansökan till ansokanvux@edu.ronneby.se

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Skicka ett mail till ansokanvux@edu.ronneby.se

OBS!
Vård och omsorgsutbildningen kommer från och med den 1 juli 2021 genomgå en omfattande förändring. Förändringarna gäller hela Vård- och omsorgsutbildningen och för hela landet. Vi vet inte i dagsläget hur dessa förändringar kommer påverka utbildningen. Vi uppdaterar med ny information så fort det är beslutat av Skolverket.

Kurs

Kurskod

Poäng

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Medicin 1

MEDMED01

150

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

It i vård och omsorg

ITIITI0

100

Vid tremin tre görs val av inriktning:Äldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200

Vård och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100

EllerSpecialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Socialpedagogik 1

PEASOC0

100

Friskvård och hälsa

HAAFRI0

100