Vägledning

Ibland så behöver man göra förändringar i sin studieplan. Alla förändringar sker via vägledaren på komvux. Nedan hittar du olika typer av förändringar och vad du som student behöver göra för att fullfölja dem.

Studie- och yrkesvägledning på vuxenutbildningen Knut Hahn i Ronneby kommun

Har du funderingar kring nuvarande eller kommande studier? Undrar du om dina framtida jobbmöjligheter? Ta kontakt med studie och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i Ronneby. Här erbjuds både bokade besök, drop-in och informationsträffar.
Funderar du på ditt studie- och yrkesval? Behöver du vägledning i att fatta beslut för att ta nästa steg? Vi ställer frågor för att se vad du behöver göra för att nå ditt mål.

På våra informationsträffar träffar du en studie- och yrkesvägledare som informerar om hur du blir klar med dina gymnasiestudier, blir behörig att läsa eftergymnasial utbildning, vilka yrkesutbildningar som finns på Komvux eller information om studiemedel.

Betyg och andra dokument

Tänk på att ha dina betyg tillgängliga när du kontaktar Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning. Innan du skickar in din ansökan digitalt måste du ladda upp dina betyg och skicka tillsammans med ansökan.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter på vuxenutbildningen. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med EU-förordningen GDPR. Läs mer på sidan https://ronneby.se/om-webbplatsen/om-personuppgifter.htmllänk till annan webbplats

Önskemål om att avbryta sina studier
Om du vill avbryta dina studier helt på vuxenutbildningen så fyller du i formuläret avbryta studier som du hittar i kolumnen till vänster.
Formulär avbryta studieröppnas i nytt fönster

Carina Emme
Studie- och yrkesvägledare
0457-61 85 01
carina.emme@ronneby.se

Vuxenutbildnings Studie- och yrkesvägledare har drop in följande tider: