Studieekonomi

Studieekonomi är en viktig fråga när man är student. Planera din ekonomi innan du börjar studera och har koll under hela din studietid.
Som student på vuxenutbildningen, från och med den hösttemin du fyller 20 år så har du möjlighet att få studiemedel från CSN. Studiemedel är uppdelad i en bidragsdel och en lånedel.

På CSN:s egen hemsida kan du räkna ut hur mycket du kan få som student.
Tänk på att du måste göra studieförsäkran både till CSN samt till skolan när du väl har börjat studera så att dina utbetalningar kommer igång.

Vuxenutbildningen Knut Hahn

Svenska för invandrare (SFI)

Besöksadress:
Fridhemsvägen 19-21
372 38 Ronneby

Assistent Camilla Bergström
Tel +46 (0) 457 61 74 15
camilla.bergström@ronneby.se

Övrig vuxenutbildning

Besöksadress:
Fridhemsvägen 17
372 38 Ronneby

Receptionist Johanna Carlsson
Tel: +46 (0) 457 61 74 25
johanna.carlsson@ronneby.se

Vuxenutbildningen i Media

Vuxenutbildningen i sociala medier

Ronneby kommun logotyp