Barnskötare - Lärling

I januari 2021 startar Vuxenutbildningen Ronneby för första gången en lärlingsutbildning till barnskötare.

Om yrket
I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Om utbildningen
Under utbildningen studerar du de kurser som ingår i det nationella yrkespaket för barnskötare. Se kurslista nedan.

Arbetsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 4 dagar på en arbetsplats. Där finns yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du 1 dag med teoretisk undervisning i skolan, eventuellt även digitalt enligt överrenskommelse med lärare.

3-partsamtal 1 gång/månad
För uppföljning av ditt lärande träffas elev, lärare och handledare en gång per månad för trepartssamtal.

Start: 11 januari 2021
Omfattning: 1300 poäng, heltidsstudier
Studietid: Tre terminer
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Kostnad: Gratis
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

För att få starta lärlingsutbildningen krävs det att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du ansöker om ditt registerutdrag hos Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan görs via blankett som finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Maila din ansökan till ansokanvux@ronneby.se

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Skicka ett mail till ansokanvux@ronneby.se

Under utbildningen läser du:

Kurs

Kurskod

Poäng

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100