Barnskötarutbildning

Utbildningen är anpassad för att passa kommunens behov av
barnskötare

Barnskötarkursen ger grundläggande yrkeskunskaper för
barnskötare med inriktning på pedagogik. Utbildningen är på heltid/40 h/vecka och sträcker sig över 2 terminer. Utbildningen innehåller obligatoriska APL-perioder på sammanlagt 10 veckor. I juni inbjudes antagna till ett informationsmöte . Antagningen sker enligt Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. När utbildningen är färdig
kommer du att ha de kunskaper, som krävs för att jobba som
barnskötare i kommunens barnomsorg.

Stängd för ansökan

Läs merPDF

AnsökanPDF

Barnskötare