Vård och omsorg - Distans

Studera vård och omsorg – för att du behövs!

Utbildningen är möjlig att söka fram till den 28 maj 2021.

Här är en utbildning för dig som vill studera på ett flexibelt sätt för att kunna jobba med människor i behov av vård och omsorg. Vår distansutbildning innebär att du genomför dina studier hemifrån via dator. För träning i praktiska moment samt examinationer kommer obligatoriska träffar på skolan ske, datum för dessa får ni vid start.

Under utbildningen får du de kunskaper som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Du möter både kvinnor och män, gamla som yngre. Ingen människa är den andra lik och du behöver kunna förstå vårdtagarens situation och bemöta varje människa utifrån alla människors lika värde. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innebära att lägga om sår, personlig hygien, ledsagning, ge mat och medicin. Behovet av personal är stort. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet har behov av att anställa kompetent personal.

Du har alltså stora möjligheter att få jobb! Du har också möjlighet att vidareutbilda dig till andra yrken inom vården t.ex. sjuksköterska.

Utbildningen innehåller 3 obligatoriska APL-perioder på 5 veckor som genomförs i den praktiska vården. Där lär du dig delar av yrket av en yrkesverksamhandledare som noga följer upp din utveckling. Under din APL följer du din handledares schema, vilket betyder att du har praktik både dag, kväll och helg.

Under utbildningen kommer du behöva tillgång till dator med kamera.

Start: 23 augusti 2021
Omfattning: Heltidsstudier - 1500 poäng alternativt 1350 poäng om du sedan tidigare har betyg i Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1.
Studietid: Tre terminer
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Kostnad: Gratis
Läromedel: Bekostas av eleven
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

Ansökan görs via vårt ansökningssystem: Open24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Kontakta våra studie och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter till SYV. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS!
Vård och omsorgsutbildningen kommer från och med den 1 juli 2021 genomgå en omfattande förändring. Förändringarna gäller hela Vård- och omsorgsutbildningen och för hela landet. Yrkespaketet som presenteras nedan är de nya kurserna som gäller från och med 1 juli 2021.

Kurs

Kurskod

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100

Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

Omvårdnad 2

OMVOMV02

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykiatri 2

PSYPSK02

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Social omsorg 1

SOASOC01

100

Social omsorg 2

SOASOC02

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

SVESVE01
SVASVA01

100

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50