Butikssäljare - lärling

Ingen aktuell start för lärling - Butikssäljare enligt schema startar hösten 2022

Då Ronneby väntar flera nya företagsetableringar inom handel startar vi på Ronneby Vuxenutbildning lärlingsutbildning till butikssäljare.

Om yrket butikssäljare
Hög servicekänsla och att ge kunderna ett bra bemötande, två nyckelkompetenser för en framgångsrik butikssäljare. Används dessa egenskaper rätt får kunden oftast en positiv upplevelse av butiken. Det ökar chanserna att kunderna återkommer och att butiken får ett starkt varumärke!

Som säljare i butik eller varuhus kan du sälja många olika varor, från dagligvaror till byggmaterial eller elektronik. Ditt personliga intresse och kunskap om olika varor avgör vilken lärlingsplats vi söker till dig.

Under utbildningen lär du dig om varuhantering, exponering, produktkunskap och professionellt bemötande. Det gäller att alltid bemöta kunderna väl, plocka, städa, prismärka och se till att varor exponeras på ett attraktivt sätt.

Viktigt att tänka på är att arbetet kan vara påfrestande för kroppen. Då framförallt ben, rygg, axlar och nacke. Ergonomi är en viktig del av utbildningen.

Du måste vara inställd på att både praktisera och i framtiden arbeta helger och kvällar enligt schemalagda arbetstider. Arbetstempot varierar beroende på tidpunkt, veckodag och säsong.

Lärlingsupplägg
Utbildningen genomförs enligt ett lärlingsupplägg vilket innebär att du varvar dina studier med praktik och teoretisk utbildning.

Arbetsplats 70% av tiden
Varje vecka tillbringar du 3-4 dagar på en arbetsplats. Där finns en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet.

Lärarledd undervisning
Varje vecka har du teoretisk undervisning i skolan, eventuellt även digitalt enligt överenskommelse med lärare.

3-partsamtal 1 gång/månad
För uppföljning av ditt lärande träffas elev, lärare och handledare en gång per månad för trepartssamtal och uppföljning av dina studier.

Start: Ingen aktuell start
Omfattning: 900 poäng
Studietid: Två terminer
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Kostnad: Gratis
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

Ansökan till utbildningen görs via vårt ansökningssystem: Open24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Kontakta våra studie och yrkesvägledare: Kontaktuppgifter SYV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaketet till butikssäljare innehåller följande kurser

Kurs

Kurskod

Poäng

Branschkunskap inom handel

HANBRA0

100

Handel och hållbar utveckling

HANHAN0

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Servicekunskap 1

FÖSSEV01

100

Servicekunskap 2

FÖSSER02

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Personlig försäljning 2

FÖSPER02

100

Handel specialisering

HANHAN00S

100

Utställningsdesign 1

UTSUTS01

100

Medfinansieras av europeiska unionen