Yrkesvuxutbildningar

Yrkesvuxutbildningar innebär utbildning där man läser yrkeskurser på gymnasial nivå.

Eftersom det alltid är din hemkommun som betalar utbildningsplatsen så måste din ansökan skickas via din hemkommun.