Utskrift av betyg

Är du eller har du varit student på Vuxenutbildningen? Har du fått betyg som du vill ha på papper? Ska du söka till högskola/universitet så skickas betygen automatiskt till betygsdatabasen. Söker du till exempel folkhögskola eller yrkeshögskola så ansvarar du själv för att skicka in dina betyg till respektive skola.
För att få en utskrift av dina betyg fyller du i formuläret nedan.