Studieekonomi

Studieekonomi är en viktig fråga när man är student. Planera din ekonomi innan du börjar studera och har koll under hela din studietid.
Som student på vuxenutbildningen, från och med den hösttermin du fyller 20 år så har du möjlighet att få studiemedel från CSN. Studiemedel är uppdelad i en bidragsdel och en lånedel. På CSN:s egen hemsida kan du räkna ut hur mycket du kan få som student.
Tänk på att du måste göra studieförsäkran både till CSN samt till skolan när du väl har börjat studera så att dina utbetalningar kommer igång.