Frånvaroanmälan SFI

Här anmäler du dig när du inte kan komma till skolan.

Ronneby kommuns hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Ronneby kommuns hantering av personuppgifter

Frånvaroanmälan * (obligatorisk)
Frånvaroanmälan


Om du har någon fråga så kan du ange din e-postadress så att vi kan svara.

Är du sjuk, vårdar barn eller inte kommer till skolan av annan orsak, så måste du meddela SFI/skolan.

Vi behöver hantera personuppgifter för att hantera frånvaro på SFI. Vi tillämpar den integritetslagstiftning som gäller vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas tills ärendet är avslutat och sedan gallras eller sparas enligt de lagkrav och dokumenthanteringsplaner som gäller. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen (rätten att ta del av allmänna handlingar och till insyn och kontroll i myndigheternas verksamhet) eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsförvaltningen. Läs mer om hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter och dina rättigheter på www.ronneby.se/gdpr