Kontakt grundläggande nivå

Lisa Hjelm
Rektor vuxenutbildning, inte SFI
lisa.hjelm@ronneby.se

Johanna Carlsson
Administratör
Tel.0457-61 83 59
johanna.carlsson@ronneby.se

Carina Emme
Studie och yrkesvägledare
Tel.0457-61 85 01
carina.emme@ronneby.se

Laila Wollberg
Receptionist
Tel.0457-61 74 25
laila.wollberg@ronneby.se

Lärare på grundläggande kurser

Ulla Eklund
Lärare, Yrkeslärare och svenska som andraspråk.
ulla.eklund@ronneby.se

Mats Roxling
Lärare , Matematik.
mats.roxling@ronneby.se

Irena Maracic
Lärare, Engelska, Gymnasiearbetet och Psykologi.
irena.maracic@ronneby.se

Eva Rydberg
Lärare, Svenska som andraspråk.
eva.rydberg@ronneby.se

Gitte Garnborn
Specialpedagog.
gitte.garnborn@ronneby.se

Kikki Roos
Lärare, Engelska och Svenska, Lärare grundläggande kurser.
christina.roos@ronneby.se

Håkan Eriksson
Lärare, samhällskunskap, sociologi och filosofi.
hakan.eriksson@ronneby.se

Helena Hansson
Lärare, matematik.
helena.hansson@ronneby.se

Anette Koch
Lärare, svenska som andraspråk.
anette.koch@ronneby.se

Sara Höglind
Lärare, svenska som andraspråk.
sara.hoglind@ronneby.se

Analyn Londres
Lärare, engelska.
analyn.londres@ronneby.se

Per Löfvander
Lärare, svenska som andraspråk.
per.lofvander@ronneby.se

Tanya Chang
Lärare, grundläggande engelska.
tzyutanya.chang@ronneby.se

Camilla Andersson
Lärare, svenska som andraspråk.
camilla.andersson1@ronneby.se