Kontakt grundläggande nivå

Katarina Dennerhed
Rektor vuxenutbildning, inte SFI
Tel.0457-618 403
katarina.dennerhed@ronneby.se


Johanna Carlsson
Administratör
Tel.0457-618 359
johanna.carlsson@ronneby.se

Carina Emme
Studie och yrkesvägledare
Tel.0457-618 501
carina.emme@ronneby.se

Anna Wojciak
Studie och yrkesvägledare
anna.wojciak@ronneby.se

Laila Wollberg
Receptionist
Tel.0457-617 425
laila.wollberg@ronneby.se

Lärare på grundläggande kurser

Ulla Eklund
Lärare, Yrkeslärare och svenska som andraspråk.
ulla.eklund@ronneby.se

Mats Roxling
Lärare , Matematik.
Tel. 0457-61 84 12
mats.roxling@ronneby.se

Irena Maracic
Lärare, Engelska, Gymnasiearbetet och Psykologi.
Tel. 0457-61 84 14
irena.maracic@ronneby.se

Eva Rydberg
Lärare, Svenska som andraspråk.
Tel. 0457-61 84 13
eva.rydberg@ronneby.se

Gitte Garnborn
Specialpedagog.
Tel. 0457-61 8417
gitte.garnborn@ronneby.se

Kikki Roos
Lärare, Engelska och Svenska, Lärare grundläggande kurser.
christina.roos@ronneby.se

Håkan Eriksson
Lärare, samhällskunskap, sociologi och filosofi.
hakan.eriksson@ronneby.se

Helena Hansson
Lärare, matematik.
Avdelningstelefon 0457-61 84 12
helena.hansson@ronneby.se

Anette Koch
Lärare, svenska som andraspråk.
tel. 0457-61 74 17
anette.koch@ronneby.se

Anna Werf
Lärare, svenska som andraspråk.
anna.werf@ronneby.se 

Sara Höglind
Lärare, svenska som andraspråk.
sara.hoglind@ronneby.se

Analyn Londres
Lärare, engelska.
analyn.londres@ronneby.se

Per Löfvander
Lärare, svenska som andraspråk.
per.lofvander@ronneby.se

Camilla Andersson
Lärare, svenska som andraspråk.
camilla.andersson@ronneby.se