Kontakt grundläggande nivå

Lisa Hjelm
Rektor vuxenutbildning, inte SFI
Tel. 0457-618403
lisa.hjelm@edu.ronneby.se

Johanna Carlsson
Administratör
Tel.0457-61 83 59
johanna.carlsson@edu.ronneby.se

Ajten Neziraj
Studie och yrkesvägledare
Tel.0457-61 85 58
ajten.neziraj@edu.ronneby.se

Mahmoud Osman
Tekniksupport , Sfi, Kommunala vuxenutbildningen
telefon 0457-617432
mahmoud.osman@edu.ronneby.se

Lärare på grundläggande kurser

Ulla Eklund
Lärare, Yrkeslärare och svenska som andraspråk.
ulla.eklund@edu.ronneby.se

Mats Roxling
Lärare , Matematik.
mats.roxling@edu.ronneby.se

Irena Maracic
Lärare, Engelska, Gymnasiearbetet och Psykologi.
irena.maracic@edu.ronneby.se

Eva Rydberg
Lärare, Svenska som andraspråk.
eva.rydberg@edu.ronneby.se

Håkan Eriksson
Lärare, samhällskunskap, sociologi och filosofi.
hakan.eriksson@edu.ronneby.se

Helena Hansson
Lärare, matematik.
helena.hansson@edu.ronneby.se

Anette Koch
Lärare, svenska som andraspråk.
anette.koch@edu.ronneby.se

Sara Höglind
Lärare, svenska som andraspråk.
sara.hoglind@edu.ronneby.se

Analyn Londres
Lärare, engelska.
analyn.londres@edu.ronneby.se

Per Löfvander
Lärare, svenska som andraspråk.
per.lofvander@edu.ronneby.se

Tanya Chang
Lärare, grundläggande engelska.
tzyutanya.chang@edu.ronneby.se

Camilla Andersson
Lärare, svenska som andraspråk.
camilla.andersson1@edu.ronneby.se