Anmälan till särskild prövning

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla dig till särskild prövning. För höstterminen 2019 ska det göras senast 24/9-19.

Måndagen 30/9 klockan 13.00 är det ett obligatoriskt möte för alla som anmält sig till prövning. Betalning ska ske innan ni får den information av lärarna som ni behöver för att genomföra prövningen och informationen kommer ni att få under v.43.