Artikeln publicerades 3 juni 2021

Slutbetyg och gymnasieexamen

Du som behöver slutbetyg eller gymnasieexamen utskrivet

Kontakta din studie- och yrkesvägledare när dina betyg är satta dock senast den 18 juni.

Kontaktuppgifter hittar du på vuxenutbildningens hemsida.

Mvh/Vuxenutbildningen