Artikeln publicerades 5 oktober 2020

Anmälan till Särskild prövning för hösten 2020 är nu STÄNGD!

Nu kan du anmäla dig till prövning för höstterminen 2020

Elever inom kommunal vuxenutbildning har, med vissa begränsningar, möjlighet att genomgå prövning. Skolan måste vid tidpunkten för prövningen ge undervisning i det ämne eller i den kurs som en elev eller någon annan vill genomgå prövning i.

Så fungerar en prövning

Vid prövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Prövningen kan innehålla:

informationsmöten

skriftliga och muntliga prov

inlämningsuppgifter

experiment

praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen eller ämnet. Prövningen ska vara utformad så att du har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Det är skolan som utformar prövningen i detalj.

Avgift för prövning

Skolan får ta ut en avgift om högst 500 kronor/kurs som du vill göra en prövning i. Om du är elev inom kommunal vuxenutbildning och fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om du genomgår prövning efter validering tas ingen avgift ut.

(text tagen från: https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provning Länk till annan webbplats. )

Höstterminen 2020 Anmäl här Länk till annan webbplats. senast 2/10-20 (via hemsidan)

Obligatoriskt informationsmöte: 12/10-20, klockan 15.00

Betalning ska ske senast: 19/10-20 till administratören (endast kontanter, får då kontaktuppgifter till resp lärare)

Information från lärare om prövningen: senast 23/10-20

Prövningar genomförs: 16/11-4/12-20 (vecka 47-49) enligt lärarens instruktioner

Giltig fotolegitimation måste kunna visas.

Nästa prövningstillfälle kommer att vara vårterminen 2021