Artikeln publicerades 17 mars 2020

Skolan är INTE stängd!

Inga lektioner är inställda utan alla kurser och utbildningar fortsätter som planerat.

Skolan är INTE stängd!

Alla kurser och utbildningar fortsätter som planerat, med de slutdatum som ni fått information om vid kursstart.

Inga lektioner är inställda. Om lektioner behöver ställas in p.g.a att läraren är sjuk så meddelas det på samma sätt som annars.

  • Om du är sjuk har du fortfarande ansvar för att hålla dig uppdaterad med uppgifter och vad som händer på lektioner samt göra uppgifter och inlämningar enligt lärarens planering.
  • Om läraren är sjuk så kommer hen att meddela detta via er lärplattform
  • det är därför viktigt att ni kan läsa er skolmail och logga in på våra lärplattformar (KortOnline/moodle, Teams, Sharpoint, OneNote)
  • om ni inte kan det behöver ni meddela er lärare det snarast så att ni kan hitta ett annat sätt att kommunicera just nu
  • Om läraren inte är på skolan kommer hen att meddela hur kursen fortsätter
  • Om du är sjuk ska du meddela skolan och CSN precis som tidigare
  • Om du är hemma p.g.a vård av barn så ska du meddela skola, CSN och försäkringskassa precis som tidigare

Det är Ditt ansvar att vara uppdaterade och följa det som händer.

Bra sidor att följa är:

Vi uppdaterar hemsida och Facebook allteftersom.

/Kattis, Rektor vuxenutbildningen