Artikeln publicerades 17 mars 2020

Beslut taget gällande undervisning

Distans- och fjärrundervisning from imorgon 18 mars 2020

Regeringen har under tisdagens presskonferens meddelat att man ger rekommendationen att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska bedriva fjärr- och distansundervisning from imorgon onsdag 18 mars 2020 för att minska smittspridning. Krisledningsnämnden inom Ronneby kommun fattade idag beslutet att följa regeringens rekommendation, vilket innebär att undervisningen på gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen samt SFI bedrivas som distansundervisning.

Vuxenutbildningen och SFI kommer med start onsdagen den 18 mars bedrivas på distans. Elever som är på APL, arbetsplatsförlagt lärande, och lärlingsutbildning kommer kunna fortsätta med det så länge företagen de är på tillåter det.

Detta betyder alltså att kurser och utbildning fortsätter som planerat men på distans.

/Kattis, Rektor vuxenutbildningen